Víte, co se stane, když se hladový kocour potká s hladovou myškou a společně uloví škodolibou bramboru? A kdo je kuchař Petr? A kdo ukradl Mořské královně její poklad? To vše, a ještě více, se dozvíte v naší autorské loutkové dobrodružné pohádce.

Umělecká spolupráce – Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb a divadelní spolky Loutky bez hranic a Vzhůru nohama

Koniklec Suchomasty organizuje pro své klienty s mentálním postižením různorodé umělecké volnočasové aktivity: výtvarné dílny, divadlo, nový cirkus apod. Divadlo Vzhůru nohama se dlouhodobě věnuje divadelní tvorbě s mentálně handicapovanými performery. Spolek Loutky bez hranic rád přijímá tvůrčí výzvy všemožně překračující hranice tradičního loutkového divadla. A propojením těchto tří subjektů vznikla v lednu roku 2020 v Suchomastech malá divadelní skupina, jejíž prvním projektem je autorská loutková inscenace Kocour, myš a brambora.

Premiéra: 18.6. 2022 na Rynholeckém festiválku

Režie, dramaturgie: Dora Bouzková

Hudba: Marek Doubrava

Scéna a loutky: Zuzana Nováková Hilská

Lektor loutkové animace: Jiřina Vacková

K představení je možná tematicky propojená výtvarná dílna – výroba loutek z rukavic, punčoch a ponožek

Vznik této inscenace finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, DAMU

Hrají:

  • Jiřina Vacková
  • Jiřina Konešová
  • Jana Šilerová
  • Marek Semáč
  • Petr Schiller
  • Karel Komůrka

Délka:

40 minut

Určení:

3 - 100 let

Technické požadavky:

Minimální hrací prostor: hloubka 4m, šířka 6m, výška 3m (možné hrát i venku)
Příprava představení: 60 minut
Bourání: 40 minut
Elektrika 220 V, parkování pro 2 auta, 8 židlí.

Fotogalerie